Agenda

Onz agenda

Kernactiviteiten:

  • Empowerment van de seksen (meisjes en vrouwen)
  • Empowerment van (jonge) mannen
  • Begeleiding, advies, bemiddeling en coaching
  • Samenwerking met reguliere partners en instellingen
  • Interculturele, etnospecifieke methodiek
  • Signalering en initiĆ«ring van maatschappelijke themas
  • het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten voor ontmoeting en behandeling van issues met een breed maatschappelijk draagvlak voor mensen met uiteenlopende culturele achtergronden.
  • De kleinschaligheid en laagdrempeligheid in aanpak van issues is succesvol gebleken.
  • De gezamenlijkheid en betrokkenheid staat hierbij centraal en niet de verschillende culturele achtergrond. Kaabassi ziet dat als een verrijkende aanvulling en niet als doel..