Mannenacceptatie

In het kader van mannenacceptatie zijn er diverse bijeenkomsten georganiseerd. Een werkgroep is in het werk gesteld om een expertmeeting en dialoogbijeenkomst te organiseren op respectievelijk 02 en 22 november 2012.

pb220038

De beleving is dat praten alleen niet veel heeft opgeleverd. Bestaande organisaties zoals het COC, Rainbow Den Haag en de Kringen bleken qua aanbod niet aan te sluiten bij de vraag van niet-westerse jongeren. Ondanks de voorzieningen die er zijn, zijn er groep(en) die geen aansluiting vinden op de bestaande voorzieningen.

Rainbow Den Haag

Kaabassi wilde daarin een verschil maken, door een stap verder te zetten dan praten. Het resultaat van beide bijeenkomsten is dat er behoefte is aan een vervolg. De werkgroep is bezig te kijken hoe dat uitgewerkt kan worden in fase twee.

‚Äč